Single Axle Dump Trucks        $20.95 Each                                Back

V-023 1948-53 COE V-024 1937 2 Ton V-025 1956-66 White 4000 V-026 1940-58 White Super Power V-027 1950-53 GMC 620

   

V-028 1956-66 White 9000 V-060 1938-39 Ford COE V-082 1948-53 Chevy V-088 1941-47 Ford COE V-112 1941-47 Chevy 2 Ton

V-113 1941-47 GMC 2 Ton

V-115 1941-47 Chevy COE 

V-196 1936 Chevy 2 Ton 

V-275 1952 Ford Conventional 

 V-305 1940-49 REO

 V-305 Dump Truck

V-328 1952 Ford COE

Tandem Axle Dump Trucks        $22.95 Each    

 

V-186 1958-62 GMC 860 Tandem

V-222 1956-66 Mack  B-75   Tandem Axle    w/B cab  

    V-223 1956-66 Mack   B-75  Tandem Axle   w/L cab  

V-290 1956-66 Mack        B-81     Tandem Axle